top of page

HISTORIE VAN 'DE STAMPER'

Hofstede De Stamper is een 17de-eeuwse hoeve, even buiten Damme gelegen in de 'Stampaertshoucke', waaraan de hoeve haar naam ontleent. Oorspronkelijk een leengoed met hofstede en 'kasteel' binnen het ambacht van Moerkerke, met een eerste vermelding in een Brugs charter van 1292.

De hoeve De Stamper gaat terug op een oudere hoeve, weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Circa 1760 worden de oudste nog bestaande gebouwen opgetrokken; zo staat in een schuur op een trekbalk het jaartal 1759 gebeiteld.

Het witgekalkte woonhuis is evenals deze schuur voorzien van een imposant mansardedak met overstek, aan de erfzijde rustend op houten, ongescoorde kardoezen of 'hondjes'. Op het erf staan diverse bijgebouwen, zoals het voormalig koetshuis en een bakhuisje.

Voor meer historische en toeristische informatie volgt u deze links:

- Bureau voor Toerisme Damme

- Natuurpunt Damme

- Uilenspiegelmuseum Damme

- Museum Sint-Janshospitaal

- Museum Charles Delporte

- Damse Boekenmarkten

bottom of page