F O K K E R I J

Op Hofstede De Stamper worden Blonde d'Aquitaine runderen gehouden met de volgende fokdoelen:
- natuurlijke afkalving (zonder hulp)
- goede moederdiereigenschappen en karakter
- hoge bevleesdheidsgraad
- grote volumes.

Deutch English Francais Nederlands
design + fotografie